April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 11:00 AM   H.O. P. E. Food Bank Distribution Birthday 13
14 9:00 AM   Birthday 15 16 17 18 19 20
21 Birthday 22 23 Birthday 24 25 26 11:00 AM   H.O. P. E. Food Bank Distribution 27
28 29 30        

Select Calendar  

Events

 
4/12/2024
11:00 AM  H.O. P. E. Food Bank Distribution
11:00 AM - 1:00 PM WMU pre-packaged food distributed to the community.
 
4/12/2024
Birthday
Nailah Barnes
 
4/14/2024
9:00 AM  Birthday
Valeria
 
4/21/2024
Birthday
Samuel Kirkland
 
4/23/2024
Birthday
Dea. Charles Kirkland Jr.
 
4/26/2024
11:00 AM  H.O. P. E. Food Bank Distribution
11:00 AM - 1:00 PM WMU pre-packaged food distributed to the community.